Przedsiębiorstwo Ochrony i Usług Specjalnych Continental – Hermes jest jedną z najstarszych firm w branży ochroniarskiej prowadzącą działalność w skali ogólnopolskiej. Chronimy nieprzerwanie od 1994 roku.

Na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr. L-1014/00 świadczymy usługi dla klientów głównie w Warszawie i Krakowie. Spełniamy wymogi określone w przepisach resortowych dotyczących działalności firm ochrony osób i mienia, jak również wymogi wynikające z Ustawy o zamówieniach publicznych. Po ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Departament Administracji MSWiA otrzymaliśmy wynik bardzo dobry.

Chronimy urzędy, biurowce, szpitale, uczelnie, targowiska, magazyny, sklepy, osiedla i place budowy. Ochraniamy przewóz wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych. W zakresie usług detektywistycznych i rozpoznania gospodarczego współpracujemy z kancelarią adwokacką Baker&McKenzie.

Nasza kadra posiada licencje pracowników ochrony. Aktualnie zatrudniamy ponad 150 osób. Posiadamy ubezpieczenie OC w PZU SA na kwotę 2.000.000,00 zł., a każdy z pracowników jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dzięki różnorodności usług i wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy firmą profesjonalną, dostosowującą się do wymagań Klientów.

Continental-Hermes